bilgisayar.com

Welcome to bilgisayar.com


 

 

Get a $1 off on your new domain registration or transfer at NameSilo, use promo code: cav

Atatürkçü Düsünce Derneği’nden Kamuoyuna

28.03.2015

Atatürkçü Düsünce Derneği Danısma Toplantısı 28.03.2015 tarihinde baskent Ankara’da yapılmıstır. Derneğimiz kurulduğu 1989 yılından bugüne kadar çalısmalarını; Atatürk’ün 6 ilkesi temelinde, antiemperyalist, tam bağımsızlıktan yana, üniter yapı ve ulus devlet anlayısına ve parlamenter sisteme bağlılıkla sürdürmüstür. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu amaçla asağıdaki tespitleri kamuoyu ile paylasmaya karar vermistir.

1. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik günlerinden geçmektedir. Gelinen noktada ulusun birliği, vatanın bütünlüğü tehlikededir.
2. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında ülkemizde is birlikçi bir iktidar görev basındadır. Türk Ulusu’nun birliğini yok etmek için her yol denenmektedir. Basının Ali Kemalleri gazete, radyo ve televizyonlarda bilgi kirliliği yapmaktadır. Türk Milletinin gerçekleri görmemesi için algı operasyonları hızla devam etmektedir.
3. Atatürkçü Düsünce Derneği olarak, Türk Ulusuna gerçekleri göstermek en temel görevimizdir. 7 Haziran 2015’teki genel seçimler bu nedenle tarihi önem arz etmektedir:
Bu bilinçle; öncelikle tüm yurttaslarımızı oy kullanmaya, geçersiz oy vermemeye, sandıklarda gözlemci ya da müsahit olarak görev almaya, oy verme islemi bittiğinde de sandıkları terk etmemeye, sahip çıkmaya davet ediyoruz.
4. Bugün, baskanlık sistemi adı altında halka dayatılan Türk usulü baskanlık; Recep Tayyip Erdoğan’a tek adam yetkileri verilmesidir. Parlamenter sistemi yok etmeye yönelik bu yol, meclisi, hükümeti hatta yargı erkinin yetkilerini tek ki#1;i elinde toplamak anlamına gelmektedir ki, bu tür bir baskanlık sisteminin ABD’de uygulanmakta olan güçlü bir kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemle yakından uzaktan bir ilgisi olmadığını, bazı Latin Amerika ülkelerindeki diktatörlük benzeri bir sistemin amaçlandığını halkımıza anlatmak görevimiz olmalıdır.
5. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ulus devletimizin ve devrimlerimizin yok olmaması için hedef; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iktidara, tek ba#1;ına ya da HDP ile birlikte Türkiye’yi ortaçağ diktatörlüğüne ve bölünmeye götürecek olan bir Anayasa yapma yetkisi vermemek olmalıdır. 7 Haziran’da HDP’nin oyları ile kararsızların oyları sonucu belirleyecektir. HDP’nin barajın altında kalıp kalmaması AKP ile (APO-HDP-PKK) ittifakında sadece masada kimin elinin daha güçlü olacağını belirler ki, bu nedenle demokrasi adına HDP’ye kayacak oylar cumhuriyetçi cephe için bir kayıp olarak düsünülmelidir.
6. Ulusu ve vatanı parçalayacak olan bu anayasaya kar#1;ı mücadele etmek, tüm cumhuriyetçi, yurtsever Türk halkının en demokratik anayasal hakkıdır.
7. BU NEDENLE ATATÜRKÇÜ DÜSÜNCE DERNEĞİ OLARAK; milletin birliğinden, vatanın bütünlüğünden yana olan tüm cumhuriyetçi güçlerin, 7 Haziran genel seçimlerinde aralarındaki her türlü önyargı ve ayrılıkları bir yana bırakarak, ülkemizi kaosa götürecek olan gerici – bölücü ittifaka karsı güçbirliği olusturmaları “İTTİFAK” yapmalarını bir zorunluluk olarak görmekteyiz.
Bu asamada elini tasın altına sokmayanlar, Lozan yerine Sevr’e giden yolun taslarını dösemeye hizmet edenler, seçim sonrası süreçte doğacak olumsuzların da sorumlusu olacaklardır.

UYARIYORUZ. BİZ BU İTTİFAK İÇİN VARIZ. SİZ DE VAR MISINIZ?

ATATÜRKÇÜ DÜSÜNCE DERNEĞİ

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili olarak; 28 Mart 2015 tarihinde yapılan Atatürkçü Düsünce Derneği (Genel Merkez ve subeler Dansma Toplantısı) nın Sonuç Bildirisidir.